Projekt Paměť města Hradec Králové

Množství událostí či údajů v moderní době nenachází svůj otisk v hmotných pramenech např. písemné či obrazové podoby. A jsou – pouze na omezenou dobu - zaznamenány jen ve vzpomínkách přímých účastníků či těch, kterým tato autentická svědectví byla nějakou formou sdělena. Přitom se často jedná o informace velmi zásadní, které mohou dokumentovat otázku mezilidských vztahů, společenských nálad, neoficiálních událostí apod. Přitom existence těchto verbálních sdělení závistí zcela na lidské paměti a jejich vypovídací hodnota je nutně subjektivní.

Jednou z forem, jak tato často nenahraditelná svědectví uchovat, je postupně se rozvíjející oblast tzv. orální historie, neboli trvalého zaznamenaní vzpomínek pamětníků. Dnes již je rozpracována poměrně přesná metodiky práce s těmito prameny. Jedním z takových projektů je Paměť města Hradec Králové. 

PROJEKT VZNIKL S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.