Projekt Paměť města Hradec Králové

Množství událostí či údajů v moderní době nenachází svůj otisk v hmotných pramenech např. písemné či obrazové podoby. A jsou – pouze na omezenou dobu - zaznamenány jen ve vzpomínkách přímých účastníků či těch, kterým tato autentická svědectví byla nějakou formou sdělena. Přitom se často jedná o informace velmi zásadní, které mohou dokumentovat otázku mezilidských vztahů, společenských nálad, neoficiálních událostí apod. Přitom existence těchto verbálních sdělení závistí zcela na lidské paměti a jejich vypovídací hodnota je nutně subjektivní.

Jednou z forem, jak tato často nenahraditelná svědectví uchovat, je postupně se rozvíjející oblast tzv. orální historie, neboli trvalého zaznamenaní vzpomínek pamětníků. Dnes již je rozpracována poměrně přesná metodiky práce s těmito prameny. Jedním z takových projektů je Paměť města Hradec Králové. 

PROJEKT VZNIKL S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

O projektu

Ten má ambici být dlouhodobým procesem vyhledávání osobností, které se svým působením nějakou formou výrazně podílely na formování života a rozvoje města i na utváření a proměnách jeho identiky. Necílí tedy na primárně na osudy a příběhy veteránů druhé světové války, protinacistických odbojářů, obětí holocaustu, politických vězňů 50. let i let pozdějších, duchovních, disidentů, ale i představitelů moci – agentů KGB, NKVD, StB, politických funkcionářů a dalších pamětnických skupin, které dokumentuje projekt společnosti Post Bellum „Paměť národa“.

Projekt Paměť města Hradec Králové se chce především soustřeďovat na královéhradecké osobnosti z oblasti vědy, sportu, lékařství, kultury, podnikání, společenského života, osobnosti, které stály v centru nejrůznějších hnutí a aktivit.

Prvotní představa počítá se zdokumentováním vzpomínek přibližně 10 pamětníků ročně. Jejich autentická bude zachycena na téměř neupravovaný „hrubý“ záznam, ze kterého bude vytvořen krátký několika minutový medailon, které budou veřejně prezentovány. Pořízené digitalizované záznamy budou trvale uloženy ve Státním okresním archivu v Hradci Králové, případně ve sbírkách Muzea východních Čech, a na speciálním portále pametmesta.cz. Zde budou k dispozici pro studenty i ostatní zájemce o historii města.

Záměrem organizátorů projektu Paměť města Hradec Králové je postupně vytvořit soubor výpovědí výrazných osobností a pamětníků, který by ve svém souhrnu mohl dokumentovat života města zejména druhé poloviny
20. a počátku 21.století.

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.